Xiom Bàn bóng bàn

Bàn Xiom T8
Bàn Xiom T8

Bàn Xiom T8

19.500.000 VNĐ

Vui lòng đặt hàng

Bàn Xiom 9000 PLUS

Bàn Xiom 9000 PLUS

16.000.000 VNĐ

Vui lòng đặt hàng

Bàn Xiom S-33

Bàn Xiom S-33

13.500.000 VNĐ

Vui lòng đặt hàng