THÔNG BÁO: ĐÍNH CHÍNH NHỮNG THÔNG TIN LAN TRUYỀN SAI SỰ THẬT TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN TAMASU (BUTTERFLY)

THÔNG BÁO: ĐÍNH CHÍNH NHỮNG THÔNG TIN LAN TRUYỀN SAI SỰ THẬT TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN TAMASU (BUTTERFLY) />

16/05/2024

Butterfly

Tất cả các cốt vợt và mặt vợt của Butterfly đều được sản xuất tại Nhật Bản ở nhà máy Butterffly TEC, thành phố Tokirazawa, tỉnh Saitama. Thông qua các công ty chi nhánh và các nhà phân phối chính thức ở nhiều quốc gia, chúng tôi cung cấp sản phẩm cùng chất lượng giống nhau cho tất cả khách hàng...