Bóng thế hệ cũ 40

Bóng thế hệ cũ 40 là loại bóng hiện tại không được chấp thuận ở các giải đấu chính thức.

Tuy nhiên bóng 40 vẫn được 1 số người chơi dùng để duy trì chơi bóng cũng như tập luyện.

Bóng thế mới 40+ được liên đoàn bóng bàn Thế Giới qui định sẽ dùng cho các giải đấu chính thức trên toàn Thế Giới từ đầu năm 2016;