Cốt vợt Darker - Siêu phẩm Darker được sản xuất tại Nhật Bản.