Cốt vợt Gewo được thành lập năm 1898 tại thành phố Gellenhausen - Đức.