Không có sản phẩm trong danh mục này.

Thông số mặt vợt bóng bàn Andro
Tên sản phẩmLoại mặtTốc độĐộ xoáyĐiều khiểnĐộ cứngĐộ dàyHình ảnh
Andro Rasant BeatMặt láng889870Mềm (37.5)2.1
Andro Rasant GripPowerMặt láng989767Cứng (50)2.1
Andro Rasant GripMặt láng949768Trung bình cứng (45)2.1
Andro Rasant PowersponeMặt láng909670Mềm (40)2.1
Andro Rasant TurboMặt láng969668Cứng (47.5)2.1
Andro RasantMặt láng939470Trung bình cứng (45)2.1
Andro Plasma 470Mặt láng958775Cứng (47.5)2.1
Andro Roxon 500 ProMặt láng959070Cứng (47.5)2.1
Andro Hexer DuroMặt láng868575Trung bình (42.5)2.1
Andro Hexer Mặt láng909072Cứng (47.5)2.1
Andro Hexer +Mặt láng928872Cứng (45)2.1
Andro Hexer HDMặt láng949470Cứng (47.5)2.1
Andro Hexer PowersponeMặt láng849274Mềm (40) 
Andro Hexer Pis ForceGai công92/9164/6576Trung bình (42.5)2.1
Andro Plaxon 350Mặt láng848476Mềm (35)2.1
Andro Plaxon 400Mặt láng888475Mềm (40)2.1
Andro Plaxon 450Mặt láng928573Trung bình cứng (45)2.1
Andro Plaxon 525Mặt láng988671Cứng (52.5)2.1
Andro ChaosGai dài566684Trung bình (42.5)OX, 1.2
        

 

Thông tin đang cập nhật