0914005606
Hàng ngày 8:00 - 21:00
Slider 2
Slider 8
Slider 7
Slider 3
Slider 6
Slider 8
Slider 5
Slider 10
Slider 4
Slider 1
Sl1
Sl2
sl3
sl4
Máy bắn bóng
Máy tập bóng bàn là thiết bị hỗ trợ tích cực trong việc tự tập bóng bàn cũng như nâng cao sức khỏe
Máy bắn bóng
11.900.000VNĐ
Dựa trên 1 đánh giá.
Newgy 1050
10.500.000VNĐ
Newgy 2050
18.000.000VNĐ
Oukei TW-2700-E7
16.500.000VNĐ
Oukei TW-2700-S9
23.600.000VNĐ
Ba lô - Bao vợt
Bao vợt - Ba lô - Túi xách chuyên dụng dành cho người chơi bóng bàn.
Balo Adidas Tour Bag
1.500.000VNĐ 1.000.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Balo Andro Maipo
1.150.000VNĐ
Balo Andro Talca
1.000.000VNĐ
Balo Butterfly
1.450.000VNĐ 1.100.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Balo Xiom
1.000.000VNĐ
Bao vợt Adidas
540.000VNĐ
Keo dán
Keo dán vợt chuyên dụng dành cho người chơi bóng bàn.
Bàn bóng bàn
Đại lý chuyên cung cấp sỉ và lẻ bàn bóng bàn các loại.
Andro COMPETITION
18.000.000VNĐ
Andro Roller
28.000.000VNĐ
Bàn 729 - TA1
9.650.000VNĐ
Bàn 729 - TB2
7.850.000VNĐ
Bàn Andro (Magnum SC)
35.000.000VNĐ
Dựa trên 1 đánh giá.
Bàn Bình Minh S93
4.000.000VNĐ 3.700.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Bàn Bình Minh S95
4.100.000VNĐ 3.800.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Bàn Bình Minh SD97
4.800.000VNĐ 4.500.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Bàn Bình Minh SS97
4.600.000VNĐ 4.400.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Giày & Tất
Giày và tất chuyên dụng dành cho người chơi bóng bàn.
Butterfly Energy Force IX
550.000VNĐ 450.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Giày 729
645.000VNĐ
Giày Adidas TT10
2.100.000VNĐ
Giày Andro
1.600.000VNĐ 1.400.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Dựa trên 1 đánh giá.
Giày Asics (Xanh)
1.150.000VNĐ
Giày Asics (Đỏ)
1.150.000VNĐ
Giày Butterfly
400.000VNĐ
Giày Butterfly 2013
550.000VNĐ 450.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt dán sẳn
Chuyên cung cấp các loại vợt dán sẳn, phù hợp với mọi trình độ.
Butterfly Wakaba
320.000VNĐ
DHS 1002
170.000VNĐ
DHS 2002
245.000VNĐ
DHS 3002
320.000VNĐ
DHS 4002
470.000VNĐ
DHS 5002
850.000VNĐ
DHS 6002
1.050.000VNĐ
Kukutaku B400
170.000VNĐ
Combo Chuẩn
Combo chuẩn do www.dungcubongban.vn thử nghiệm và khuyên dùng.
Combo 729 V5
775.000VNĐ 720.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Combo Kanter Explorer
2.750.000VNĐ 2.550.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Combo siêu cấp Butterfly
9.300.000VNĐ 9.100.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt cao cấp 02
2.850.000VNĐ 2.650.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt cao cấp 04
3.750.000VNĐ 3.600.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt chuẩn 729
590.000VNĐ 550.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt chuẩn 729 C3
590.000VNĐ 550.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Dựa trên 1 đánh giá.
Vợt siêu cấp 02
7.190.000VNĐ 7.000.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt trung cấp 01
2.630.000VNĐ 1.950.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Vợt trung cấp 02
1.530.000VNĐ 1.450.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Quần áo bóng bàn
Chuyên cung cấp quần áo dành cho người chơi bóng bàn.
Áo Andro T-Shirt Yari
600.000VNĐ 450.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 006
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 2014-02 (Đen)
180.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 2014-0301
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 2014-0302
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 2014-0303
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Áo Butterfly 2014-0304
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- Notice: Undefined index: saving in /home/dcbb/domains/dungcubongban.vn/public_html/catalog/view/theme/polianna/template/module/categorytab.tpl on line 60%
Keo Haifu
70.000VNĐ
Keo Dawei
90.000VNĐ
729-5
180.000VNĐ
Based on 1 reviews.
Mark V
470.000VNĐ 430.000VNĐ
- 9%
Bóng tập 729
450.000VNĐ 400.000VNĐ
- 11%
SuperPower 2008 XP
160.000VNĐ
Inspirit
280.000VNĐ
Based on 1 reviews.
Baracuda
600.000VNĐ
Based on 3 reviews.
Tất Butterfly
45.000VNĐ 40.000VNĐ
- 11%
Tenergy 64
1.300.000VNĐ
DHS PG 7
850.000VNĐ 750.000VNĐ
- 12%
Based on 1 reviews.
Plasma 470
700.000VNĐ
Based on 2 reviews.
Bóng Xiom II
130.000VNĐ
TopSpeed
690.000VNĐ
Based on 2 reviews.
Quần Butterfly
150.000VNĐ 130.000VNĐ
- 13%
Tenergy 05
1.300.000VNĐ
Based on 1 reviews.
Bóng Butterfly
60.000VNĐ
Galaxy T2
490.000VNĐ
Based on 1 reviews.
Flyatt Soft
690.000VNĐ 500.000VNĐ
- 28%
Kokutaku 868
180.000VNĐ
Based on 2 reviews.
Septear
1.250.000VNĐ 950.000VNĐ
- 24%
Based on 1 reviews.
Vợt chuẩn 729 C3
590.000VNĐ 550.000VNĐ
- 7%
Based on 1 reviews.
729-8
400.000VNĐ 370.000VNĐ
- 8%
729 C3
230.000VNĐ 210.000VNĐ
- 9%
Acoustic
2.500.000VNĐ 2.400.000VNĐ
- 4%
Adidas C300
1.300.000VNĐ 1.250.000VNĐ
- 4%
Adidas Hypertouch
3.650.000VNĐ 3.600.000VNĐ
- 1%
Agrit Speed
800.000VNĐ 700.000VNĐ
- 13%
Airoc M
1.000.000VNĐ 950.000VNĐ
- 5%
Airoc S
1.000.000VNĐ 950.000VNĐ
- 5%
Alligator Combi
950.000VNĐ 870.000VNĐ
- 8%
Based on 1 reviews.
Amber Carbon
1.400.000VNĐ 1.300.000VNĐ
- 7%
Andro Kanter Off+
1.250.000VNĐ 1.150.000VNĐ
- 8%
Free Clean
350.000VNĐ 300.000VNĐ
- 14%
Áo Andro T-Shirt Yari
600.000VNĐ 450.000VNĐ
- 25%
Áo Tuyển Đức 2014 (Đỏ)
180.000VNĐ 150.000VNĐ
- 17%
Áo Lining 1095A (2015-Vàng)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Lining 1095A (2015-Xanh)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Lining 1095A (2015-Đỏ)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Butterfly 2014-02 (Đen)
180.000VNĐ 150.000VNĐ
- 17%
Áo Butterfly 2014-0305
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- 25%
Áo Butterfly 2014-0401
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- 25%
Áo Butterfly 2014-0402
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- 25%
Áo Butterfly 2014-0403
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- 25%
Áo Butterfly 2014-0302
200.000VNĐ 150.000VNĐ
- 25%
Áo Butterfly 2015-0103 (Vàng - Đen)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Butterfly 2015-0101 (Vàng - Đỏ)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Butterfly 2015-0102 (Vàng - Xanh)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Butterfly 2015-0201 (Đỏ - Đen)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Áo Butterfly 2015-0202 (Xanh - Đen)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

  

 Google+

 

 

Nổi bật
Tenergy 64
1.300.000VNĐ
Sardius
2.300.000VNĐ
Dựa trên 2 đánh giá.
Zhang Jike ALC
3.200.000VNĐ
RASANT TURBO
850.000VNĐ
Dựa trên 1 đánh giá.
Super Block
690.000VNĐ
Khuyến mãi
729-8
400.000VNĐ 370.000VNĐ
- 8%
729 C3
230.000VNĐ 210.000VNĐ
- 9%
Acoustic
2.500.000VNĐ 2.400.000VNĐ
- 4%
Adidas C300
1.300.000VNĐ 1.250.000VNĐ
- 4%
Adidas Hypertouch
3.650.000VNĐ 3.600.000VNĐ
- 1%
Agrit Speed
800.000VNĐ 700.000VNĐ
- 13%
Airoc M
1.000.000VNĐ 950.000VNĐ
- 5%
Airoc S
1.000.000VNĐ 950.000VNĐ
- 5%
Alligator Combi
950.000VNĐ 870.000VNĐ
- 8%
Dựa trên 1 đánh giá.
Amber Carbon
1.400.000VNĐ 1.300.000VNĐ
- 7%
Andro Kanter Off+
1.250.000VNĐ 1.150.000VNĐ
- 8%
Free Clean
350.000VNĐ 300.000VNĐ
- 14%
Áo Andro T-Shirt Yari
600.000VNĐ 450.000VNĐ
- 25%
Áo Tuyển Đức 2014 (Đỏ)
180.000VNĐ 150.000VNĐ
- 17%
Áo Lining 1095A (2015-Vàng)
170.000VNĐ 150.000VNĐ
- 12%
Mới nhất
Giày Stiga AGILITY
1.400.000VNĐ
Bóng Yinhe 40+
130.000VNĐ
Mặt vợt Inspirit Quattro UL
340.000VNĐ 290.000VNĐ
- 15%
Yinhe 9000Z
150.000VNĐ
Cốt vợt F3 Pro
1.350.000VNĐ
Soft Anti
390.000VNĐ
CARBONADO 90
3.600.000VNĐ
CARBONADO 45
3.800.000VNĐ
Băng gối Mizuno
990.000VNĐ
Bóng Sanwei 40+
130.000VNĐ
Bàn Sanwei T99
15.500.000VNĐ
Bàn Sanwei TA 10
13.000.000VNĐ
Bàn Sanwei TA 08
9.600.000VNĐ
Bàn Sanwei TA 06
7.600.000VNĐ

Bong ban - Dụng cụ bóng bàn : mua bán, giá cả, phụ kiện, cửa hàng bóng bàn

 • Double Fish
 • Xiom
 • Dhs
 • Yasaka
 • Joola
 • Butterfly
 • Andro
 • Donic
 • Nittaku
 • Palio
 • vistas
 • Tsp
 • Mizuno
 • Tibhar
 • 729
 • Sanwei
 • 0914005606
 • Hàng ngày 8:00 - 21:00
 • CH 1 : 205 Phan Đăng Lưu - P1 - Q Phú Nhuận - CH 2 : 126 Nguyễn Văn Đậu - P7 - Q Bình Thạnh
 • nghiakty
© 2013 Powered By DungCuBongBan.Vn