Bóng Sanwei 40+

17/12/2016

Bóng Sanwei

Bóng Sanwei 40+ />
2015-2016 là 2 năm bước ngoặt của bóng bàn thế giới. Việc ITTF quyết định chọn bóng plastic 40+ thay bóng celluloid 40 vô tình vẽ lại thị phần bóng giữa các hãng danh tiếng. read more