Blog Bóng Bàn

Donic Acuda P

Donic Acuda P />
Hãng bóng bàn Donic của Đức vừa cho ra đời dòng bộ 3 sản phẩm ACUDA BLUE P1,ACUDA BLUE P2 và ACUDA BLUE P3. read more

Bàn bóng bàn chính hãng

Bàn bóng bàn chính hãng />
Bàn bóng bàn chính hãng read more

Cốt vợt VISCARIA thiết kế hộp mới

23/04/2019

Butterfly, Viscaria

Cốt vợt VISCARIA thiết kế hộp mới />
Cốt vợt VISCARIA thiết kế hộp mới read more

Mặt gai dài (gai phản xoáy)

Mặt gai dài (gai phản xoáy) />
Mặt gai dài (gai phản xoáy) read more

Thông số cốt vợt Xiom Feel

Thông số cốt vợt Xiom Feel read more

Vợt bóng bàn dành cho trẻ em

Vợt bóng bàn dành cho trẻ em />
Vợt bóng bàn dành cho trẻ em read more

Tibhar Aurus

20/10/2018

Tibhar Aurus, Tibhar

Tibhar Aurus />
Tibhar Aurus read more

Tenergy 05 Hard

24/09/2018

Tenergy 05 Hard

Tenergy 05 Hard />
Tenergy 05 Hard read more

Tibhar Evolution series

24/09/2018

Tibhar Evolution

Tibhar Evolution series />
Tibhar Evolution series read more

Địa chỉ dạy bóng bàn, chọn thầy dạy bóng bàn rất quan trọng TP HCM

Địa chỉ dạy bóng bàn, chọn thầy dạy bóng bàn rất quan trọng TP HCM />
Địa chỉ dạy bóng bàn, chọn thầy dạy bóng bàn rất quan trọng TP HCM read more